Project Description

ES 2011 yılından itibaren EN15038:2006 sertifikasına sahiptir.

TS-EN 15038 Çeviri Hizmetleri – Hizmet Gerekleri standardı,

  • İnsan kaynakları,
  • Dilbilimindeki yeterlilik,
  • Teknik kaynakların yeterliliği,
  • Proje yönetimi,
  • Müşteri ilişkileri ve
  • Kalite yönetimi konusundaki temel kavramlar hakkında kılavuz bilgiler vermektedir.

Başka bir değişle bu standart, çeviri hizmeti alacak olan bir kuruluşun (müşterinin), Çeviri Hizmet Sağlayıcısının, hizmet seviyesini ölçebilmesi ve çeviri kalitesi hakkında karar verebilmesi için gerekli tüm temel unsurları kapsamaktadır.