Kaliteyi nasıl denetlersiniz?

Ürün kalite denetiminin temelde 2 amacı vardır; ürünün kalitesini belirlemek ve ortaya çıkan sonucu esas alarak üretim sistemini/sürecini sorgulamak ve değerlendirmek.

Kalite denetimi için mutlaka olması gerekenler;

  • Temel referanslar:

Bir ürünün kaliteli olup olmadığından bahsedebilmek için, neye göre daha iyi veya daha kötü sorularına yanıt verebileceğimiz referanslar olmalıdır. Örneğin bir aracın ABS fren sisteminin aracı belirli bir mesafede güvenli biçimde durdurması gerekiyorsa, bu mesafe ABS için bir referanstır. Keza bu işi yaparken fren balatalarının belirli bir ısının altında kalması gerekiyorsa, bu ısı da bir başka referanstır.

  • Örnekleme yöntemi ve kuralları:

Kalite denetiminin hangi ürünlere ne şekilde uygulanacağı belirlenmelidir. Örneğin üretimden çıkacak her otomobile mi kalite denetimi yapılacak, yoksa her onuncu otomobile mi yapılacak veya her 100 otomobilden rastgele 10 tanesine mi yapılacak önceden belirlenmeli. Her ürüne yapmak kaliteyi, dolayısıyla maliyeti de ciddi ölçüde artırır. Buna karar verebilmek için geçmiş istatistikleri bilmek gerekir.

  • Ölçüm sistemi:

Kaliteyi belirleyen değerleri referanslar ile karşılaştırabilecek bir ölçüm sistemi oluşturulmalı ve karşılaştırma kuralları konulmalıdır. Örneğin aracın frenleme kalitesi ölçülecekse hangi değerlerin göz önüne alınacağı, bu değerlerin hangi aralıklarda doğru kabul edileceği belirlenmelidir.

  • Matematiksel kriterler:

Ölçülen sonuçların değerlendirilebileceği matematiksel kriterler oluşturulmalıdır. Bu kriterler, ölçülen değerleri referanslar ile karşılaştırarak bir sonuç ortaya koyabilmelidir.

  • Değerleme sistemi:

Elde edilen ölçüm sonuçlarına göre ne yapılması gerektiği belirlenmelidir. Fren örneğinden gidersek, belirlenen mesafeden, mesela 5m ileride duran aracın fren ayarı yapılmalı da 20m ileride duranın X parçası değişmeli gibi.

Kalite denetimi bu unsurların tamamının göz önüne alınması ile mümkündür.

Çeviride kalite değerlendirmesi de yukarıda belirlenen kriterler birebir göz önünde bulundurularak yapılır.