Hem içeride hem dışarıda kalite

Herhangi bir ürünün veya hizmetin kalitesine etki eden en önemli faktörlerin başında şirket diliniz gelmektedir. Bu noktada etkiyi temel olarak 2 ana grupta toplayabiliriz. “İç faktörler” ve “dış faktörler”.

 • İç faktörler
  • İşletme yönetimi; yönetim, hedef pazar, beklentiler, müşteri istekleri, özel ihtiyaçlar ve maliyet gibi kriterleri göz önüne alarak, kalite düzeyinin ne olması gerektiği ile ilgili karar verir.
  • İnsan gücü; istenen kaliteyi sağlayabilmek için bunu sağlayabilecek yetkinlikte ve yeterlilikte insan gücü gerekir.
  • Motivasyon; yetkin ve yeterli insan gücü tek başına yeterli değildir, bu kişilerin istenen kalite düzeyini sağlayabilecek biçimde motive olmuş olması gerekir.
  • Malzeme; kaliteli bir ürün elde etmek için kaliteli hammadde gerekir.
  • Makine; üretimi gerçekleştiren makine parkının kalitesi, ürün kalitesini doğrudan etkiler.
  • Üretim yöntemleri; ihtiyaca uygunluk için gereken doğru tasarım, doğru iş akışı ve süreci kaliteyi etkiler.
  • Ölçüm araç ve gereçleri; ürünün ilgili standartlara uygunluğunun belirlenmesi veya beklentileri karşılaması ancak yeterli ve yetkin ölçüm araç gereçleri ile sağlanır.
 • Dış faktörler
  • Tüketici özellikleri; tüketici beklentileri kaliteyi doğrudan etkiler. Yük taşımanın önemli olduğu bir ortamda, daha az yük taşıyan ama daha konforlu bir araç kaliteli kabul edilemez.
  • Pazarın yapısı; Kalite maliyeti doğrudan etkiler. Dolayısıyla satın alma gücünün düşük olduğu bir toplulukta yüksek maliyetli bir ürünün kaliteli olsa bile bir önemi yoktur.
  • Sermaye ve finansal kaynaklar; Yukarıda yazıldığı gibi kaliteli hammadde, kaliteli üretim parkı, kaliteli insan gücü, ölçüm araç gereçleri ciddi maliyet unsurlarıdır. Dolayısıyla bu unsurlar göz önüne alınarak üretilecek olan kaliteli ürün de sermaye ve finansal kaynak gerektirir.

Teknoloji kullanımı; teknolojik gelişmelerin üretimde kullanılması ürün kalitesini doğrudan etkiler.

Kaliteyi belirleyen, iç ve dış faktörlerin bir arada etkisidir.