Mühendislik Hizmetleri

Mühendislik hizmetleri aşağıdaki uygulama ve prosedürleri içerir.

  • Ön derleme ya da derleme yapıları oluşturma, gerekli uygulama ve programları kurma
  • Belirli bir proje için sunucu bilgisayarların kurulumu ve hazırlanması
  • Yazılım araçları geliştirme
  • İşlevsel program/uygulama hatalarını düzeltme
  • Yerelleştirmeyle alakalı olmayan sorunları çözme

Test Hizmetleri

Yazılım ve yardım dosyalarının test hizmetleri, ürünün farklı platform ve işletim sistemlerinde müşteri tarafından belirlenen test planlarına ve yerelleştirme ölçütlerine göre işlevsel ve görsel olarak test edilmesidir. Testler temel olarak içerik, genel ve uluslararası öğeler ve ürün yeterliliğini odaklanır. Bulunan hatalar standart müşteri veritabanlarında raporlanır. Bulunan hatalar düzeltilir ve tüm hatalar düzeltilene kadar bir dizi derlemeden geçer. Redaksiyon veya işlevsel test aşamasında bulunan herhangi bir hata düzeltilir ve ürün kapsamlı bir kalite değerlendirmesine tabi tutulur.

Test hizmetleri aşağıdaki uygulama ve prosedürleri içerir:

  • Test planına göre ürünün işlevsel ve görsel testi
  • Standart veya müşteri formlarına göre hata raporu hazırlama
  • Bulunan hataların düzeltilmesi
  • Teknik kalite değerlendirmesi

Test Araçları

ES'in deneyimli olduğu test araçlarından bazıları şunlardır:
Trados - Tag Editor, SDLX, Linguistic Toolbox, QA Distiller ve daha fazlası.