Masaüstü Yayıncılık Hizmetleri

Masaüstü Yayıncılık (DTP), çevirisi ve redaksiyonu yapılmış metnin genel görünüşünün ve biçiminin düzenlenmesini amaçlayan bir dizi prosedürü içerir. Karakter, paragraf ve sayfa biçimlendirmesini, resim ve grafiklerin yeniden boyutlandırılmasını, yerleştirilmesini veya oluşturulmasını, içindekiler ve dizin sayfalarının hazırlanmasını, ticari baskı için hazırlanan kitap ve broşür gibi belgelerin oluşturulmasını içermektedir. Bütün belgeler teslim edilmeden önce basılır ve düzenleme hatalarına karşı görsellikleri kontrol edilir. Belgeler baskı için PostScript veya PDF (görüntü) dosyaları olarak kaydedilir. Masaüstü yayıncılık aşağıdakileri içerir:

  • ekran görüntülerini alma
  • dizinler ve içindekiler listesini oluşturma
  • alfabetik olarak sıralama
  • tutarlılığı sağlamak için başlıkları ve altbilgileri kontrol etme
  • sayfa düzeni
  • PostScript/PDF dosyaları oluşturma

Masaüstü Yayıncılık Uygulamaları

ES, aşağıdaki programlarda deneyimlidir: Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, Adobe Frame Maker, Adobe Freehand, Adobe Photoshop, QuarkXPress, Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Publisher ve daha fazlası.