Makine Çevirisi Düzeltme

Son yıllarda makine çevirisi (MT), bir metin hakkında genel bir fikir vermekten daha fazlasını sağladığı bir noktaya geldi. Artık birçok MT motoru, doğruluk ve akıcılıkta önemli bir gelişme ile MT çevirileri sağlıyor, ancak yine de insan düzeyinde kalitenin gerisinde kalıyor ve bu noktada sahneye çeviri sonrası düzeltme (PE) çıkıyor.

Makine çevirisi sonrası düzeltme (MT PE), makine tarafından çevrilen metni doğru ve akıcı hale getirmek için gözden geçirme ve iyileştirme sürecidir. MT PE sırasında amacımız, müşteri tarafından talep edilen nihai teslimatın kalite seviyesine uymaktır.

Müşteriler için iki tür MT PE hizmeti sunulmaktadır:

  • Hafif MT PE: Ham makine çevirisi çıktısı, sonucun okunaklı olmasını ve kaynak belgenin anlamını doğru bir şekilde aktarmasını sağlamak için yalnızca gerekli yerlerde değiştirilir.
  • Tam MT PE: Ham makine çevirisi, insan kalitesinde bir çeviri seviyesine ulaşmak için kapsamlı bir şekilde gözden geçirilir. Bu süreç yalnızca tüm doğruluk sorunlarının giderilmesini değil, aynı zamanda:
    • Tüm gramer hatalarının düzeltilmesi
    • Belge içinde üslup ve ton tutarlılığının sağlanması
    • Türkçe için kültürel ayarlamaların yapılması işlemlerini de içerir (deyimsel ifadeler gibi)

ES’de on yılı aşkın bir süredir makine çevirileriyle çalışıyoruz. Ve bu alandaki kapsamlı deneyimimizle, editörlerimizin bir MT motorunun çıktısını gözden geçirdiği ve puanladığı bir değerlendirme hizmeti de sunuyoruz. Bu, müşteriye MT motorunun ürettiği çevirilerin genel kalitesi hakkında doğru bir fikir verir ve MT’yi süreçlerine nasıl dahil edebilecekleri konusunda doğru kararı verebilirler.

Ayrıca, MT motor eğitimi için büyük hacimli MT çıktılarının düzenlendiği büyük ölçekli bir çeviri sonrası düzeltme hizmeti de sunuyoruz.