Kalite Kontrol Hizmetleri

Kurulduğu ilk günden beri, ES kaliteye değer vermiştir. Standartları çok yüksek olan ve her ayrıntıya önem veren Microsoft gibi bir şirketle çalışırken üretimin her aşamasında kullandığı üst düzey kalite kontrol yöntemlerini hala devam ettirmektedir. 2000’de piyasada öncü kuruluşlardan biri olan LISA Kalite Kontrol yöntemini benimsemiş ve daha sonra müşteri beklentileri, pazar değişiklikleri ve şirketin iş modeline göre bu yöntemi geliştirmiştir. Sonuç olarak, benzersiz ve etkili bir Kalite Kontrol sistemi geliştirmiştir.

Kalite kontrol sistemi temel olarak 3 aşamadan oluşmaktadır:

  • Dilbilimsel kalite kontrol
    Çeviriye uygulanan kalite kontrol, iç ve dış kaynakların redaksiyonu.
  • Teknik kalite kontrol
    Özellikle yerelleştirme projelerinde projelerin teknik yeterlilikleriyle ilgili kontrolü.
  • Ürün kalite kontrolü
    İçerik ve dilbilimsel yönlerine bağlı olarak, projenin teslim edilmeye hazır olup olmadığının kalite kontrolü.

Kalite kontrol departmanı müşteriyi ve/veya ürüne özel stil kılavuzlarının hazırlanması, özel kavramlar için terminoloji oluşturma ve yeni kavramlara uygun karşılıkları bulmadan da sorumludur.

Kalite Kontrol Araçları

ES aşağıda verilen Kalite Kontrol araçlarında deneyimlidir:
Linguistic Toolbox (LTB), QA Distiller, XBench, HTML QA, SDLX, MemoQ ve daha fazlası.