Doğru dil şirketin kurumsal dilidir

İletişim olanaklarının artmasının sonucu iş ilişkileri küreselleşti ve kurumlar ve işletmeler uluslararası iş yapar hale geldi. Doğru iletişim ve doğru tanıtım uluslararası kurumlarım vazgeçilmez değerleri haline geldi.

Doğru iletişim ve doğru tanıtım “kurumsal ifade biçiminin uluslararası kabul görmesi” ile mümkündür. Bunu sağlamak için önce Kurumsal Terminoloji ve Kurumsal Üslup oluşturmak sonrasında isteneni hedef dile doğru aktarmak yani doğru çeviri yapmak gerekir.

Kurumsal terminoloji ve üslup hazırlamak için

–          Hedef ülkelere uygun hedef dilleri belirlemek,

–          Kurumun iş/çalışma/etkinlik alanlarını belirlemek, örneğin üretim, ürünler, teknik servisler, idari birimler, pazarlama birimleri,

–          İlgili alanlarda kullanılan standart ve/veya yinelenen yazıları/yazışmaları belirlemek

–          Söz konusu yazılarda kullanılan özel terimler varsa bunları kaynak dilde listelemek ve hedef dildeki karşılıklarını hazırlamak

–          Söz konusu yazılarda kullanılması istenen ifade biçimini hedef ülkenin yerel hassasiyetlerini gözeterek, hedef dili esas alarak belirlemek

gerekir.

Doğru iletişim için doğru çeviri gerekir. Referans olmadan bir “doğru”dan bahsetmek mümkün değildir. “Bu çeviri olmamış” veya “güzel olmuş” diyebilmek için “neye göre olmamış” veya “neye göre güzel olmuş” sorularının yanıtlanması gerekir. Belirlenen kurumsal terminoloji ve üslup, doğru çevirinin referanslarıdır. Bir kurum veya işletme herhangi bir çeviri işini sorunsuz yaptırmak istiyorsa yapacağı ilk iş kurumsal terminolojisini ve üslubunu belirlemektir. Böylece kurum veya işletme, işini pazardaki herhangi bir çevirmene “doğru” yaptırabilme avantajına sahip olabilir.