Çeviriyi kabaca birkaç alt başlığa ayırabiliriz:

Çeviriyi kabaca birkaç alt başlığa ayırabiliriz:
 • Sözlü çeviri
  • Eşzamanlı
  • Ardıl
 • Yazılı çeviri
  • Edebi çeviri
  • Düz metin çevirisi
  • Konulara göre uzmanlık gerektiren çeviriler (tıp, hukuk, finans, teknik, şiir)
  • Özel uygulamalar (bilgisayar destekli, çevirmenlik dışında özel uzmanlık gerektiren gibi)
 • Yerelleştirme

ES Akademi, bu alanlardan Yerelleştirme işlerine odaklanarak, bu alanda çevirmen yetiştirmeye yönelik bir uygulamadır.

Çeviri  işini oluşturulma aşamasından itibaren incelersek şu aşamalardan oluştuğunu görebiliriz:
Hedef
GLOBALIZATION (G11N) – Globalleşme
Hedef için altyapı
INTERNATIONALIZATION (I18N) – Uluslararasılaştırma
TECHNICAL WRITING – Teknik içerik yazma
Hedefe yönelik çalışma
TRANSLATION – Çeviri
Hedefe ulaşma
LOCALIZATION (L10N) – Yerelleştirme

Yerelleştirme’yi  (L10N) “bir ürün veya içeriği belirli bir yöreye uyarlama işlemi” olarak tanımlayabiliriz. Yerelleştirmenin hedefini de
“yerel hassasiyetleri ortadan kaldırmak veya en az düzeye indirmek amacıyla, hedef pazar için oluşturulmuş bir görünüm ve kanıya sahip bir ürün sunmak” olarak görebiliriz

Yerelleştirme sürecinde kullanılan teknolojiler;
 • Küresel içerik yönetimi (Global content management)
 • Çeviri Belleği (Translation Memory – TM)
 • Makine çevirisi (Machine Translation – MT)
 • Proje yönetimi/iş akışı teknolojileri  (Project management/workflow technologies )
 • Tedarikçi Yönetimi teknolojileri (Vendor Management technologies)
 • Bağlanırlık Çözümleri (Connectivity Solutions)

Bu teknolojiler aynı zamanda ES Akademi’nin, katılımcılarına verdiği eğitimlerin de konu başlıklarını teşkil eder.