Kalitenin değerlendirilmesi…

Kaliteyi nasıl denetlersiniz? Ürün kalite denetiminin temelde 2 amacı vardır; ürünün kalitesini belirlemek ve ortaya çıkan sonucu esas alarak üretim sistemini/sürecini sorgulamak ve değerlendirmek. Kalite denetimi için mutlaka olması gerekenler; Temel referanslar: Bir ürünün kaliteli olup olmadığından bahsedebilmek için, neye göre daha iyi veya daha kötü sorularına yanıt verebileceğimiz referanslar olmalıdır. Örneğin bir aracın ABS [...]

Kalitenin değerlendirilmesi…2016-10-09T16:04:28+03:00

Kalite faktörleri…

Hem içeride hem dışarıda kalite Herhangi bir ürünün veya hizmetin kalitesine etki eden en önemli faktörlerin başında şirket diliniz gelmektedir. Bu noktada etkiyi temel olarak 2 ana grupta toplayabiliriz. “İç faktörler” ve “dış faktörler”. İç faktörler İşletme yönetimi; yönetim, hedef pazar, beklentiler, müşteri istekleri, özel ihtiyaçlar ve maliyet gibi kriterleri göz önüne alarak, kalite düzeyinin [...]

Kalite faktörleri…2015-06-04T19:43:30+03:00

Kalite mi?

Müşterinin ihtiyacını karşılayan kalitelidir Türk Dil Kurumu Kalite kelimesinin sözlük karşılığı “nitelik” olarak verir. Latince “qualis” kelimesinden gelir. Qualis’in anlamı “nasıl oluştuğu”dur. Kalite, bir ürün veya hizmetin belirtilen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite yaklaşımı ile algısı arasındaki ilişki, ihtiyaç ve beklenti arasındaki ilişkiyi esas alır. Kalite üstünlük temelinde ele alınırsa, basit, [...]

Kalite mi?2016-10-09T16:04:16+03:00

Doğru dil…

Doğru dil şirketin kurumsal dilidir İletişim olanaklarının artmasının sonucu iş ilişkileri küreselleşti ve kurumlar ve işletmeler uluslararası iş yapar hale geldi. Doğru iletişim ve doğru tanıtım uluslararası kurumlarım vazgeçilmez değerleri haline geldi. Doğru iletişim ve doğru tanıtım “kurumsal ifade biçiminin uluslararası kabul görmesi” ile mümkündür. Bunu sağlamak için önce Kurumsal Terminoloji ve Kurumsal Üslup oluşturmak [...]

Doğru dil…2016-10-09T16:04:07+03:00
Go to Top